10-01-2014
Welkom!
Stichting Health Brings Vitality heet u van harte welkom op deze site! Stichting HBV heeft als doel het welzijn van mensen te bevorderen; op deze site kunt u zien hoe wij dat doel realiseren. Op dit moment hebben onze activiteiten plaats in Cambodja; voor 2015 en verder wordt naar lokale doelen gezocht.

De Stichting Health Brings Vitality is opgericht op 28 september 2011 en is op die datum eveneens erkend als ANBI. Stichting HBV heeft als statutaire doelstelling het bevorderen van het welzijn van mensen door:

  • Het doen van ondersteuningsbetalingen aan instellingen die een algemeen, kerkelijk of sociaal belang behartigen;
  • Geldleningen (al dan niet renteloos) verstrekken in het kader van microkredieten en aan sociaal behoeftigen;
  • Ondersteuning van projecten ter bevordering van het welzijn van mensen;
  • Ondersteuning van projecten er verbetering van de gezondheidszorg;
  • Ondersteuning van ondernemers en ondernemerschap in derdewereldlanden;
  • Ondersteunen van projecten en mensen die zich bezig houden met evangelisatie.

Het bestuur van Stichting HBV bestaat uit mevrouw E. Hardeman- Jansen (voorzitter), de heer P.J. van Houten (penningmeester) en mevrouw M. Jansen (secretaris). De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Mede daardoor weet Stichting HBV de overheadkosten laag te houden.

Stichting HBV heeft zich voor de periode 2012 t/m 2014 verbonden aan de Cambodjaanse stichting CAAFW (Cambodian Organization for Assistance to Families and Widows). Deze non-gouvernementele organisatie is in de jaren negentig opgezet door een aantal wezen, welke naar Thailand gevlucht waren vanwege de burgeroorlog met de Rode Khmer. Bij terugkeer in Cambodja hebben zij zich gevestigd in het noord-westen en hier, in al hun armoede, naar elkaar omgekeken. Er is een koeienbank opgezet waar men een lening kan krijgen voor een koe. Deze koe kan gebruikt worden als transportmiddel en om de gronden voor rijstbouw bewerken. Als rente wordt er met rijst betaald. Deze rijst wordt gebruikt om de allerarmsten in hun eerste levensonderhoud te voorzien. Naar draagkracht wordt daarnaast een bescheiden monetaire rente gerekend, om meer mensen te kunnen bereiken.

Naast deze economische vooruitgang bleek er ook behoefte te zijn aan medische zorg. Uit een onderzoek van Oxfam in 2000 is gebleken dat in Cambodja ziektekosten de belangrijkste oorzaak zijn van het vervallen tot extreme armoede. Mensen werden door medische kosten gedwongen hun cruciale productieve bezittingen te verkopen, waardoor het voorzien in eigen levensonderhoud niet langer mogelijk was. Met advies en hulp van Artsen zonder Grenzen en steun van donateurs is in 2005 een verzekeringsstelsel opgezet voor de plattelandsbevolking. In de provincies Bantey Meanchey en Oddor Meanchey maken 75000 mensen hier gebruik van. Hoewel de kosten laag zijn, zijn deze voor veel mensen niet op te brengen. CAAFW ondersteunt ook bij de betaling van deze kosten.

Voor de periode na 2014 zal gezocht worden naar lokale doelen.